Europejski Fundusz Rolny
na Rzecz Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja zarządzajaca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja pn. „Letnie Pokazy Czereśniowe” Współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2020-2021

Celem głównym operacji jest przeszkolenie i podniesienie wiedzy sadowników w zakresie ogrodnictwa zrównoważonego oraz sposobów na poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw, w szczególności poprzez wprowadzenie lub rozwój zrównoważonej uprawy czereśni.

Celami szczegółowymi są:

  • zapoznanie uczestników z najnowszymi europejskimi trendami w zakresie zrównoważonej produkcji owoców z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania środowiska naturalnego i zachowania bioróżnorodności
  • wprowadzenie do ważnych z punktu widzenia polskich sadowników założeń i wymogów nowych strategii unijnych Od pola do stołu i Bioróżnorodność
  • promocja zakładania plantacji czereśni jako sposobu na rozwój przedsiębiorczości i wzrost rentowności gospodarstw ogrodniczych
  • zapoznanie ze sposobami na poprawę jakości i plonowania czereśni, poprzez dobór odpowiednich odmian i skuteczne stosowanie zabiegów uprawowych, uwzględniających zasady zielonej gospodarki
  • prezentacja innowacyjnych technologii stosowanych w sadownictwie

Kwota kosztów kwalifikowanych operacji to 47 650,00 zł.
Operacja jest realizowana w partnerstwie ze Świętokrzyską Izbą Rolniczą i Stowarzyszeniem Sandomierski Szlak Jabłkowy.
Operacja jest realizowana w formie szkolenia pn. „Zrównoważona uprawa czereśni szansą na poprawę rentowności gospodarstwa sadowniczego”, w którym udział weźmie 200 sadowników, mieszkańców obszarów wiejskich, z województwa świętokrzyskiego, głównie z powiatu sandomierskiego.

Informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

Partnerzy VIII Letnich Pokazów Czereśniowych

Partnerzy Medialni VIII Letnich Pokazów Czereśniowych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja zarządzajaca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja pn. „Letnie Pokazy Czereśniowe” Współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2020-2021

Partnerzy operacji