• slidebg3
    24.07.2016 r. godz. 10.00
    V LETNIE POKAZY CZEREŚNIOWE
    Obiekt Grupy Producentów IDEALSAD Sp. z o.o.
    w Kamieńszczyźnie 10 k. Rybna (powiat Sochaczew)
    oraz sad czereśniowy Krzysztofa Rafalskiego w Złotej

Podziękowania

Za nami już V Letnie Pokazy Czereśniowe, największe specjalistyczne spotkanie plenerowe dla producentów czereśni w Polsce lub nawet w naszej części Europy. Objęło ono wykłady merytoryczne traktujące o doborze odmian czereśni, możliwości przechowywania owoców, wyborze opryskiwacza, cięciu drzew, dokarmianiu ich po zbiorach, konsekwencjach błędnych decyzji w nawożeniu, ochronie chemicznej i nawadnianiu. Pokazy praktyczne objęły cięcie i prowadzenie drzew czereśniowych, identyfikację owadów odłowionych w pułapkach dla Drosophila suzukii, ocenę odżywienia czereśni z wykorzystaniem fluorymetrii, pakowanie owoców w worki do przechowywania ich w zmodyfikowanej atmosferze oraz odstraszanie ptaków.

W Pokazach, które odbyły się 24 lipca br. w siedzibie GP Idealsad Sp. z o. o. w Kamieńszczyźnie i gospodarstwie Marzeny i Krzysztofa Rafalskich w Złotej wzięło udział ponad 500 osób, które wykazały ogromne zainteresowanie uprawą czereśni. W br. ponad 30 firm prezentowało ofertę dla producentów czereśni, co w połączeniu z wiedzą merytoryczną zapewniło zaspokojenie potrzeb wszystkich uczestników spotkania.

W imieniu organizatorów V Letnich Pokazów Czereśniowych firm Plantpress, Leaf Media i GP Idealsad dziękuję wszystkim sadownikom przybyłym na to spotkanie.

Dziękuję także firmom prezentującym swoją ofertę na V Letnich Pokazach Czereśniowych, bez których obecności to spotkanie nie traktowałoby o uprawie czereśni kompleksowo.

Dziękując wszystkim uczestnikom V Letnich Pokazów Czereśniowych już dzisiaj zapraszam za rok na VI Letnie Pokazy Czereśniowe.

Anita Łukawska

Organizatorzy:
client
client
client
PARTNERZY:
client
client
PATRONAT MEDIALNY:
client
client
client
client
client
client